NRW İş Rehberi - NRW Firma Rehberi - NRW İş Rehberi

Firma Rehberi
Title
İçeriğe git

PASAPORT İŞLEMLERİ

01.01.2011 tarihi itibariyle eski tip pasaportlarda uzatma işlemi yapılamamaktadır.
Süresi biten pasaportların her hâlükârda yenilenmesi gerekmektedir.
Müracaat tarihinden itibaren 18 yaş ve üstü için en fazla 10 yıl, 18 yaş altı için en fazla
5 yıl geçerli olacak şekilde pasaport düzenlenebilmektedir.
Yeni tip pasaportlarda refakat kaydı bulunmadığından çocuklar için de ayrı pasaport
düzenlenmektedir.
Pasaport müracaatlarının şahsen yapılması gerekmektedir. 18 yaşından küçük çocuklar
için pasaport müracaatlarında, çocukların da anne ve babayla birlikte gelmeleri şarttır.
Pasaportları Türkiye’de basılıp temsilciliğimize gönderilen vatandaşlarımızın
pasaportlarını, temsilciliğimize şahsen gelerek teslim almaları gerekmektedir.
Pasaportunu şahsen gelip teslim alamayacak vatandaşlarımızın pasaport başvurusu
esnasında teslim için bir vekil tayin etmeleri mümkündür.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler:
1. T.C. Nüfus Cüzdanı/Kimlik Kartı aslı
- Başvuru esnasında ibraz edilen nüfus cüzdanlarının üzerinde kimlik numarasının
yazılı olması zorunludur. Nüfus cüzdanı üzerinde kimlik numarası yazmayan
vatandaşlarımızın öncelikle T.C. Kimlik Kartı müracaatında bulunması gerekmektedir.
Bunun için de www.konsolosluk.gov.tr adresinden ayrı randevu alınmalıdır. T.C.
Kimlik Kartı ve pasaport başvurusunun aynı gün yapılması mümkündür.
- 15 yaşını doldurmuş çocukların nüfus cüzdanlarının fotoğraflı olması gerekmektedir.
2. 2 adet biyometrik fotoğraf (Bebekler ve çocuklar için de fotoğraf getirilmesi zorunludur.)
- Son 6 ayda çekilmiş ve başvuru sahibinin güncel halini göstermeli
- 50mm x 60mm ebatlarında
- Fonu desensiz düz beyaz
– Kıyafet rengi fon rengi ile aynı olmamalı
– Başın üstünde 4-5 mm boş alan olmalı
– Saç modeli veya başörtüsü göz ve kaşların hiçbir bölümünü kapatmamalı
– Yüz üzerinde parlaklık, yansıma ve gölge olmamalı
– Fotoğrafın renk, kontrast ve netlik kalitesi iyi düzeyde olmalı
3. Eski pasaportun aslı
4.Pasaportun kaybedilmiş olması halinde polisten alınacak şahsın resminin de bulunduğu
güncel kayıp belgesi (Verlustanzeige).
- Eğer, yurtdışından ilk defa pasaport başvurusunda bulunulacaksa ve mevcut
pasaport kayıpsa bu belgeye gerek yoktur. Bu durumda, Başkonsolosluğumuzca
Türkiye’deki ilgili kurumlarla yazışma yapılması gerekmektedir.
5. Güncel tarihli ve ıslak imzalı öğrenci belgesi getiren 25 yaşın altındaki vatandaşlarımızdan
pasaport süre ücreti alınmamakta, sadece pasaport defter ve posta ücreti alınmaktadır.

18 Yaşından Küçükler İçin Yukarıdaki Belgelere İlave Olarak Aşağıda Sıralanan
Belgeler de Gerekmektedir:

1. Ebeveynlerin kimliklerinin aslı
2. Başvuru esnasında her iki ebeveynin de hazır bulunması gerekmektedir. Ebeveynlerden
birinin gelememesi halinde, Türkiye’de veya T.C. Başkonsoloslukları noterliklerinden
verilmiş muvafakatname aslının ibraz edilmesi gerekmektedir.
3.Anne ve babanın boşanmış olması durumunda, velayet hakkı sahibinin velayeti gösterir
Türk Mahkemelerince verilmiş kararın aslı ile birlikte müracaat sırasında şahsen hazır
bulunması gerekmektedir. (Kararın nüfusa işlenmiş olması halinde nüfus kayıt örneği yeterlidir.)
4.Anne ve babanın boşanmış olması durumunda, velayet hakkı her ikisinde ise müracaat
sırasında ikisinin de şahsen hazır bulunmaları gerekmektedir.
5. Varsa güncel tarihli ve ıslak imzalı öğrenci belgesi (Schulbescheinigung)

Pasaport Ücretleri:
2019 yılı için pasaport yenileme ücretleri aşağıdaki gibidir:
6 aylık pasaport: 46 Euro (25 Euro defter bedeli + 4 Euro posta ücreti dâhildir.)
1 yıllık pasaport: 53 Euro (25 Euro defter bedeli + 4 Euro posta ücreti dâhildir.)
2 yıllık pasaport: 68 Euro (25 Euro defter bedeli + 4 Euro posta ücreti dâhildir.)
3 yıllık pasaport: 85 Euro (25 Euro defter bedeli + 4 Euro posta ücreti dâhildir.)
4-10 yıllık pasaport:107 Euro (25 Euro defter bedeli + 4 Euro posta ücreti dâhildir.)
* Kişinin en son pasaportunun bitiş tarihinden bu yana aradan 10 yıl geçmiş ise, bir
kereye mahsus geriye dönük olarak 5 yıllık süre ücreti tahsil edilir.
* Pasaport bedelinin, Başkonsolosluğumuza başvuru esnasında nakit olarak ödenmesi
gerekmektedir.
* Pasaport ücretleri her takvim yılında güncellenmekte olup, yeni yılın pasaport
ücretlerini öğrenmek için Başkonsolosluğumuzla temas edebilirsiniz.

Pasaport Teslim:
Başkonsolosluğumuza pasaport başvurusu yapıldığında, yeni pasaportlar Türkiye’de
tanzim edildikten sonra Başkonsolosluğumuza gönderilmektedir.
Yeni pasaportlar Başkonsolosluğumuza ulaştığında, vatandaşların başvuru esnasında
verdiği e-posta adresi aracılığıyla bilgi verilmektedir. (Bilgi ulaşmaması halinde 20
gün sonra bizzat Başkonsolosluğumuza pasaportunuzun gelip gelmediğini sorabilirsiniz.)

Yeni pasaport teslim almaya gelirken getirilmesi gereken belgeler:
1.Mevcut eski pasaportunuz (Kaybından dolayı yeni pasaport başvurusu yapanlardan
istenmemektedir.)
2.Nüfus cüzdanı,
3.Başvuru sırasında teslim için vekil tayin edildiyse vekâleten alacak şahsın nüfus cüzdanı
veya pasaportu Vatandaşlarımızın pasaportlarını, yukarıda belirtilen belgelerle birlikte
temsilciliğimize şahsen gelerek teslim almaları gerekmektedir.
Pasaportunu şahsen gelip teslim alamayacak vatandaşlarımızın pasaport başvurusu
esnasında teslim için bir vekil tayin etmeleri mümkündür. Bu durumda, başvuru esnasında
başkonsolosluğumuzca hazırlanan, pasaportu alacak kişinin adının yazılı olduğu vekâlet
ve yukarıda belirtilen belgelerle birlikte temsilciliğimize gelmesi halinde vekile pasaport
teslim edilecektir. (Vatandaşların kendilerinin hazırladığı vekâletler kesinlikle kabul
edilmemektedir.)
18 yaşından küçüklerin pasaportlarını ebeveynlerinden biri yukarıda belirtilen belgelerle
teslim alabilirler. (Boşanma durumunda velayeti elinde tutan ebeveynin, velayet kararıyla
birlikte pasaport teslimine başvurması gerekmektedir.)

Geçici Pasaport İşlemleri:
Sadece acil durumlarda, vatandaşın Türkiye’ye dönüşünü teminen geçici pasaport
düzenlenebilmektedir.
Geçici pasaport başvurusunun şahsen yapılması zorunludur.
Geçici pasaport tek yönlü bir pasaport niteliğinde olup, dönüşü sağlamaz ve seyahat
sonunda geçerliliğini yitirir. Geçici pasaport kullanımı sonrası seyahatler için Türkiye’den
ya da ikamet edilen ülkedeki Dış Temsilciliğimizden yeni pasaport başvurusunda
bulunulması gerekmektedir.
Geçici pasaportla Türkiye’ye giden vatandaşların Almanya’ya dönmek istemeleri halinde,
Almanya oturumlarına ilişkin işlemlerini ilgili Alman makamları ile görüşmeleri gerekmektedir.
Bu işlem için randevu alma şartı bulunmamaktadır.

Başvuru için gerekli belgeler:
1- Mevcut Pasaport (Kaybı halinde istenmez.)
2- Nüfus Cüzdanı/T.C. Kimlik Kartı
3- 2 adet vesikalık fotoğraf (son 6 ayda çekilmiş, renkli)
4- Seyahat belgeleri (uçak bileti veya rezervasyonu)
5- Almanya ikamet eden vatandaşlarımızdan pasaportun kaybedilmiş olması halinde polisten
alınacak şahsın resminin de bulunduğu güncel kayıp belgesi (Verlustanzeige)

İçeriğe dön